สถาบันพรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน ต้องการรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 1 ตำแหน่ง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ตามขอรายละเอียด ที่ สถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์ผนไทย-จีน  สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521