• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong

Chilawat

PORAMATE
พท.ว. 21902

PORAMATE
พท.ว.23584

PONGSAK
พท.ว.18061

Benjaporn Chainethvanich

BENJAPORN
พท.ว.18615

DAYNAMEMedical schedule opd
MONDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

TONGTA JONGPAIBUSWAS

PHATSANAN PATCHARAPIBOON

PONGSAK AWAIYAWANON

10:00-17.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

TUESDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
SUPHAWAN PHIMON
PHATSANAN PATCHARAPIBOON
10:00-19.00 p.m.
WEDNESDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

CHIRAWAT CHUTACHINDAKED

PORAMATE WACHIRAWECH

BENJAPORN CHAINETHVANICH

09:00-17.00 p.m.

13:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

THURSDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

TONGTA JONGPAIBUSWAS

PHATSANAN PATCHARAPIBOON

09:00-17.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

FRIDAY SUPHAWAN PHIMON
PORAMATE WACHIRAWECH
10:00-19.00 p.m.
10:00-19.00 p.m.
SATURDAY SUPHAWAN PHIMON
TONGTA JONGPAIBUSWAS
ROMTONG DEESU
09:00-19.00 p.m.
SUNDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

ROMTONG DEESUK

09:00-17.00 p.m.

09:00-19.00 p.m.

DAYNAMEMedical schedule opd
MONDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
ROMTONG DEESUK
09:00-18.00 p.m.
TUESDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

PORAMATE WACHIRAWECH

09:00-17.00 p.m.

09:00-18.00 p.m.

WEDNESDAY SUPHAWAN PHIMON
PHATSANAN PATCHARAPIBOON
09:00-18.00 p.m.
THURSDAY SUPHAWAN PHIMON
ROMTONG DEESUK
09:00-18.00 p.m.
FRIDAY TONGTA JONGPAIBUSWAS
ROMTONG DEESUK
09:00-18.00 p.m.
SATURDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
PHATSANAN PATCHARAPIBOON
09:00-18.00 p.m.
SUNDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
PORAMATE WACHIRAWECH
09:00-18.00 p.m.