• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong

 

DAYNAMEMedical schedule opd
MONDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

TONGTA JONGPAIBUSWAS

PHATSANAN PATCHARAPIBOON

PONGSAK AWAIYAWANON

10:00-17.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

TUESDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
SUPHAWAN PHIMON
PHATSANAN PATCHARAPIBOON
10:00-19.00 p.m.
WEDNESDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

CHIRAWAT CHUTACHINDAKED

PORAMATE WACHIRAWECH

BENJAPORN CHAINETHVANICH

09:00-17.00 p.m.

13:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

THURSDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

TONGTA JONGPAIBUSWAS

PHATSANAN PATCHARAPIBOON

09:00-17.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

10:00-19.00 p.m.

FRIDAY SUPHAWAN PHIMON
PORAMATE WACHIRAWECH
10:00-19.00 p.m.
10:00-19.00 p.m.
SATURDAY SUPHAWAN PHIMON
TONGTA JONGPAIBUSWAS
ROMTONG DEESU
09:00-19.00 p.m.
SUNDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

ROMTONG DEESUK

09:00-17.00 p.m.

09:00-19.00 p.m.

DAYNAMEMedical schedule opd
MONDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
ROMTONG DEESUK
09:00-18.00 p.m.
TUESDAY

SUKJAI PANICHSAKPATANA

PORAMATE WACHIRAWECH

09:00-17.00 p.m.

09:00-18.00 p.m.

WEDNESDAY SUPHAWAN PHIMON
PHATSANAN PATCHARAPIBOON
09:00-18.00 p.m.
THURSDAY SUPHAWAN PHIMON
ROMTONG DEESUK
09:00-18.00 p.m.
FRIDAY TONGTA JONGPAIBUSWAS
ROMTONG DEESUK
09:00-18.00 p.m.
SATURDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
PHATSANAN PATCHARAPIBOON
09:00-18.00 p.m.
SUNDAY CHIRAWAT CHUTACHINDAKED
PORAMATE WACHIRAWECH
09:00-18.00 p.m.