• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

. Examination, Diagnosis                                       200 Baht/Session

    Prescription (Alternative Medicine)

2. Health Massage

               - Body Massage                                                350 Baht/60 Minutes

          - Neck, Back, Shoulder Massage                         350 Baht/60 Minutes

          - Head, Neck, Shoulder Massage                        350 Baht/60 Minutes

          - Foot Reflexology                                             350 Baht/60 Minutes

          - Hand Relexology                                             350 Baht/60 Minutes

3. Aromotherapy Massage

        - Body Aromatherapy Massage                              700 Baht/60 Minutes

        - Slimming Massage                                             700 Baht/60 Minutes

4. Health Spa

          - Body Spa                                                          700 Baht/60 Minutes

          - Hand Spa                                                          600 Baht/60 Minutes

- Foot Spa                                                           850 Baht/90 Minutes

- Face Spa                                                           700 Baht/60 Minutes

5. Treatment

                 - Therapeutic Massage (Stimulation Of Reflex Ponits

                   Corresponding to Sympdtoms)                      450 Baht/Session

          - Hot Herbal Compress Massage (Body)         550 Baht/60 Minutes

          - Hot Herbal Compress Massage

           (Neck, Back, Shoulder)                                     550 Baht/60 Minutes

          - Hot Herbal Compress Massage

           (Head, Neck, Shoulder)                                    550 Baht/60 Minutes

          - Hot Herbal Compress Massage (Foot)           550 Baht/60 Minutes

          - Hot Herbal Compress Massage (Hand)         550 Baht/60 Minutes

          - Herbal Sauna                                                    350 Baht/45 Minutes

6. Traditional Chinese Medicine Treatment         600 Baht/Session

        - Acupuncture for migraine, Back/Neck/shoulder pain,

           Allergy, paresis

        - Acupunctrre for weight loss, vital energy rebalance,

           Body slimming (hip, thigh, brachium and abdomen)

        - Cupping                                                300 Baht/Session

        - Guasha (Vigorous Skin Rubbing)         500 Baht/Session

        - Tuina (Chinese Therapeutic Massage)   500 Baht/Session

        - Health Balance                                      250 Baht/60 Minutes