• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
สาขาวัดยานนาวา สถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์ผนไทย-จีน 02-673-9975-6
สาขาม.เกษตรศาสตร์ (ปิดให้บริการ) สถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน 02-579-3521