• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

Dear Dr.Sukjai Panidsakpatana,

         I, Mr. Rick L., your patient ( no.9942) who was admitted to your clinic because of my twisted ankle on Nov2, 2014.

         I would like to let you know that after your acupuncture therapy I feel better, impressed of how experienced and professional you are. Because of your skillful therapy and the team I am having a fast recovery, almost back to normal which allowed me to be able to traveled back to my home in U.S.A.

     I am writing this letter to show my appreciation. I wish you happiness and have a good life.

God bless,

Rick L.

North Carolina, U.S.A

เรียน  ดร.สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

                เนื่องด้วย กระผม นาย Rick legleiter คนไข้ทะเบียน no.9942 ได้เข้ารับการรักษาฝังเข็ม กับคุณหมอ ด้วยอาการข้อเท้าเคล็ด ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่าอาการบาดเจ็บได้ทุเลาลงอย่างรวดเร็ว และเกือบหายเป็นปรกติในเวลานี้ ซึ่งกระผมรู้สึกประทับใจในการรักษาของคุณหมอเป็นอย่างมากและรู้สึกชื่นชมในความใส่ใจและความเชี่ยวชาญชำนาญในการรักษา 

      ด้วยอาการที่ดีขึ้นตามลำดับและสามารถเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วจึงมีความตั้งใจอยากเขียนจดหมายขอบคุณ ในการรักษาที่ไดัรับจากคุณหมอ กระผมในฐานะชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจในการรักษา และ คณะที่ทำการรักษาทุกท่าน

    สุดท้ายนี้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้คุณหมอและคณะมีความสุข และ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคุณหมอที่ดีเช่นนี้ตลอดไป 

        จึงขอแสดงความนับถือ 

                        Rick legleiter ,
                       
North Carolina, U.S.A. 

                              USA

เรื่องราวน่าสนใจ

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

...

  กรณีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน   ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ...

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

 เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล ...