• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

สำหรับรับรองผู้ป่วยที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ

ท่านสามารถนั่งพักผ่อน ก่อนที่รับบริการได้ที่บริเวณนี้ คลิกที่นี่

เรื่องราวน่าสนใจ

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

...

  สารคดีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน   ...

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

 เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล ...