• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong
พท.ว. 16471

Chilawat
พจ. 14


พท.ว. 21902

PORAMATE
พท.ว.23584

PONGSAK
พท.ว.18061

PONGSAK
พท.ว.18615

วันรายนามแพทย์ตารางออกตรวจ
จันทร์

แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

 

เวลา 10:00-17:00 น.

 

อังคาร แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

เวลา 10:00-19:00 น.
พุธ

แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

เวลา 10:00-17:00 น.

พฤหัสบดี

แแพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

 

เวลา 10:00-19:00 น.

ศุกร์

แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล

แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข

เวลา 10:00-19:00 น.

เวลา 10:00-19:00 น.

เสาร์ แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล

แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข

เวลา 10:00-19:00 น.

เวลา 10:00-19:00 น.

อาทิตย์

แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข

เวลา 10:00-19:00 น.

เวลา 10:00-19:00 น.

วันรายนามแพทย์ตารางออกตรวจ
จันทร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-18:00 น.
อังคาร

แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช

เวลา 09:00-17:00 น.

เวลา 09:00-18:00 น.

พุธ แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
เวลา 09:00-18:00 น.
พฤหัสบดี แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-18:00 น.
ศุกร์ แพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-18:00 น.
เสาร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
เวลา 10:00-19:00 น.
อาทิตย์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
เวลา 10:00-19:00 น.

เรื่องราวน่าสนใจ

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

...

  กรณีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน   ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ...

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

 เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล ...