• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong

Chilawat

สาขาวัดยานนาวา ตารางปฏิบัติงานของแพทย์

วัน

รายนามแพทย์

จันทร์

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจิณดาเขต

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

อังคาร

แพทย์จีน ศุภวรรณ   พิมล

แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจิณดาเขต

พุธ

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์จีน จิรวัฒน์ จุฑาจิณดาเขต

แพทย์ไทย อดุลย์ สมหวัง

พฤหัสบดี

แพทย์จีน ศุภวรรณ   พิมล

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

แพทย์ไทย อดุลย์ สมหวัง

ศุกร์

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์จีน ศุภวรรณ   พิมล

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

เสาร์

แพทย์จีน ศุภวรรณ   พิมล

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

อาทิตย์

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

 

 

สาขา ม.เกษตร ตารางปฏิบัติงานของแพทย์

วัน

รายนามแพทย์

จันทร์

แพทย์ไทย-จีน ศรินทร ชัยวงศ์วุฒิกุล

อังคาร

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์ไทย อดุลย์ สมหวัง

พุธ

แพทย์จีน ศุภวรรณ   พิมล

พฤหัสบดี

แพทย์ไทย-จีน ศรินทร ชัยวงศ์วุฒิกุล

ศุกร์

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

เสาร์

แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต

แพทย์ไทย อดุลย์ สมหวัง

อาทิตย์

แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต

แพทย์ไทย อดุลย์ สมหวัง

เรื่องราวน่าสนใจ

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

...

  กรณีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน   ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ...

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

 เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล ...