• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

การฝังเข็ม (Acupuncture) เพื่อการบำบัดและการรักษา

การฝังเข็ม คือ วิธีการรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยการใช้เข็มปักเข้าไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายในตำแหน่งที่เป็นจุดเฉพาะ ปัจจุบันศาสตร์การฝังเข็ม นอกจากจะรักษาโรคแล้ว ยังมีการฝังเข็มเพื่อสุขภาพความงามของผิวพรรณ โดยใช้หลักรักษาสุขภาพให้เกิดสมดุล เลือดไหลเวียนดี ผิวหน้าเปล่งปลั่ง กระชับรูขุมขน และช่วยลดการเกิดสิวฝ้าได้ด้วย

โรคหรืออาการที่รักษาได้ด้วยการฝังเข็ม
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองการรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม ตั้งแต่ปี ๑๙๗๓ ซึ่งปัจจุบันสามารถรักษาโรคได้มากกว่า ๘๐ รายการ
• ไซนัส ภูมิแพ้ หอบหืด
• ปวดศีรษะ ไมเกรน นอนไม่หลับ อัมพฤกษ์ อัมพาต
• ปวดเข่า ปวดหลังร้าวไปทั้งขา ไหล่ติด การอักเสบของกระดูกสันหลัง
• การอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
• ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน ปรับสมดุล
• สุขภาพผิวพรรณ หน้าใส ลดปัญหาสิวฝ้า หน้ามัน กระชับผิวหน้า กระชับรูขุมขน
• ฯลฯ

ข้อห้ามในการฝังเข็ม
- ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ต้องให้การรักษาอย่างระมัดระวัง
- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ที่ยังไม่ได้รับการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน)
- ผู้ป่วยโรคเลือดที่มีความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด
- โรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
- โรคที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่แน่นอน

การเตรียมตัวก่อนและระหว่างการรักษา
- สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
- ควรรับประทานอาหารก่อนมาฝังเข็มประมาณ ๑-๒ ชม.
- ทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยเพื่อลดการติดเชื้อ
- เพื่อผลการรักษาที่ดีแพทย์จะปักคาเข็มไว้ประมาณ ๒๐-๓๐ นาที โดยอาจกระตุ้นด้วยมือหรือกระแสไฟฟ้า จากนั้นจะถอนเข็มออกในระหว่างการคาเข็ม ผู้ป่วยต้องพยายามอย่าขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฝังเข็ม เพราะเข็มจะบิดในกล้ามเนื้อ แม้ไม่เกิดอันตราย แต่อาจทำให้เจ็บมากขึ้นและมีเลือดออกตอนถอนเข็ม ผู้ป่วยสามารถขยับตัวได้บ้างเล็กน้อย พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะสบายที่สุด แต่ถ้าหากมีอาการผิดปกติใด ๆ เช่น รู้สึกหวิว ๆ หน้ามืดจะเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ให้แจ้งแพทย์ที่รักษาทราบทันที

การดูแลตนเองหลังจากการฝังเข็ม
• ควรดื่มน้ำอุ่นหลังการฝังเข็ม
• สำรวจร่างกายตนเองบริเวณฝังเข็ม ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีเลือดออก มีรอยบวม รู้สึกเจ็บปวดต้องแจ้งให้แพทย์ที่รักษาทราบทันทีเพื่อแก้ไขให้เป็นปกติก่อนกลับบ้าน
• งดการอาบน้ำเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง หลังการฝังเข็ม
• พักผ่อนให้เต็มที่อีก ๑ วัน
• ถ้ามีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ตามปกติ อาการจะหายไปเองภายใน ๒๔-๔๘ ชั่วโมง โดยไม่มีอันตรายใด ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน สาขาวัดยานนาวา
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดทำการเวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๖๗๓-๙๙๗๕~๖
• ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา ๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.
โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๕๒๑, ๐-๒๕๖๑-๔๕๒๐
• สถานพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาในการฝังเข็ม
ขึ้นอยู่กับอาการและดุลพินิจของแพทย์ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง ควรฝังเข็มเป็นชุด โดย ๑ ชุดการรักษาเท่ากับ ๑๐ ครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการฝังเข็มเพื่อการบำบัดและการรักษา
• ฝังเข็ม ๑ ครั้ง ราคา ๖๐๐ บาท (ต่อ ๑ อาการ)
• (พิเศษ) ๑ คอร์ส จำนวน ๑๐ ครั้ง ราคา ๕,๕๐๐ บาท
• เข็มผ่านการฆ่าเชื้อ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
• ไม่คิดค่าโคมไฟ BIO-spectrum
• ไม่คิดค่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

รายได้จากการรักษาพยาบาล
๑.สมทบกองทุนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับ พระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพระภิกษุ และสามเณรอาพาธ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี