• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

 เปิดใหม่

กรณีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน

 

ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

           ด้วยสาเหตุที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตรวจติดตามด้วยไอเจ็บคอหอบเหนื่อยหรือมีอาการปอดอักเสบ ตอกย้ำว่ากำลังจะถูกโจมตีอย่างซ้ำซากจำเจและจะมีมากขึ้น

              ดังนั้นอย่าลืมให้เจ้าหน้าที่แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติตามได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ

ไอเอ็มจี 6251