• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์

ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือวัดประจำจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ส่วนที่ 2 ภูมิภาค ในช่วงวันที่ 14-26 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดประจำจังหวัด (วัดพระอารามหลวง)หรือวัดอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 รายการพิเศษ1 ปี58รายการพิเศษ2 ปี58