• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

เชิญร่วมทำบุญเนื่องในงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์

ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ วัดประจำจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ส่วนที่ 2 รับฝากวันที่ 14-26 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่วัดประจำจังหวัด(วัดอารามหลวง)หรือวัดอื่นๆ ของท่าน

 รายการพิเศษ 1 ปี 58รายการพิเศษ2 ปี58