• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

ต้องการรับสมัคร พนักงานนวด 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 1 ตำแหน่ง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่สถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์ผนไทย-จีน  สาขาวัดยานนาวา 02-673-9975-6