• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

เรื่องราวน่าสนใจ

ร่วมน้อมถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

...

...

เกียรติบัตรที่ทางคลินิกได้รับรางวัล

...

เกียรติบัตรที่ทางคลินิกได้รับรางวัล "มาตรฐานการนวดไทย ระดับ ดีเยี่ยม"  ศูนย์พรหมวชิรญาณ ...