• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพพระพุทธเจ้าสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิคการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน

สาขา วัดยานนาวา

สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์