• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong
พท.ว. 16471

Chilawat
พจ. 14


พท.ว. 21902

PORAMATE
พท.ว.23584

PONGSAK
พท.ว.18061

PONGSAK
พท.ว.18615

วันรายนามแพทย์ตารางออกตรวจ
จันทร์ แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
แพทย์ไทยพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์
เวลา 13:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
อังคาร แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
เวลา 10:00-19:00 น.
พุธ แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
แพทย์ไทยเบญจพร ขัยเนตรวานิช
เวลา 13:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
พฤหัสบดี แพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
เวลา 10:00-19:00 น.
ศุกร์ แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
เวลา 13:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
เวลา 10:00-19:00 น.
เสาร์ แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-19:00 น.
อาทิตย์ แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-19:00 น.

วันรายนามแพทย์ตารางออกตรวจ
จันทร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-18:00 น.
อังคาร แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
เวลา 09:00-18:00 น.
พุธ แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
เวลา 09:00-18:00 น.
พฤหัสบดี แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-18:00 น.
ศุกร์ แพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เวลา 09:00-18:00 น.
เสาร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
เวลา 09:00-18:00 น.
อาทิตย์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
เวลา 09:00-18:00 น.