• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong

Chilawat

PORAMATE
พท.ว.23584

PONGSAK
พท.ว.18061

วันรายนามแพทย์
จันทร์ แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
แพทย์ไทยพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์
อังคาร แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล
แพทย์จีน จิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
พุธ แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์จีน จิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
พฤหัสบดี แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
ศุกร์ แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
เสาร์ แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล
แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข
อาทิตย์ แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

วันรายนามแพทย์
จันทร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
อังคาร แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช
พุธ แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
พฤหัสบดี แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
ศุกร์ แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
แพทย์ไทยโรมทอง ดีสุข
เสาร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยพรรษนันท์ พัชรวิบูลย์
อาทิตย์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต
แพทย์ไทยปรเมศวร์ วชิรเวช