• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพพระพุทธเจ้าสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิคการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน

สาขา วัดยานนาวา

สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกียรติบัตรที่ทางคลินิกได้รับรางวัล "มาตรฐานการนวดไทย ระดับ ดีเยี่ยม"

 ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานการนวดไทย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก "ระดับดีเยี่ยม"

 

Certificate Thai

 

 

 

 

promotion

1. การบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน    600 / ( 1 อาการ )

2. โปรโมชั่น
        - ฝังเข็ม 1 ครั้ง ราคา 600 บาท ( ต่อ 1 อาการ)
        - (พิเศษ) 1 คอร์ส จำนวน 10 ครั้ง ราคา 5,500 บาท
        - เข็มผ่านการฆ่าเชื้อใช้ครั้งเดียวทิ้ง
        - ไม่คิดค่าโคมไฟ Bio-spectrum
        - ไม่คิดค่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
Tags: promotion